Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van de groenbemester Bladrammenas met daaraan toegevoegd Zwaardherik en Phacelia.