Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van een gbm mengsel volgen.