13 november 2020; Gewasgroei wintertarwe; ras is Talent