Proefveld suikerbieten eruit

Woensdagavond om 20.00 uur heeft SES van der Have de laatste suikerbieten van hun proefveld op Harrysfarm gerooid. Dinsdagmorgen 3 oktober werd het rooien, na een nat weekend, hervat. Net voor de regen van woensdagavond waren de suikerbieten eruit.

Artikel over de oogst van de eerste week.

De rooier is schoongemaakt en vervolgens is de rooier op de dieplader van transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord naar het volgende proefveld bij Emmeloord in de Noordoostpolder getransporteerd. De suikerbieten op Harrysfarm zijn er nu allemaal uit. De suikerbieten moeten nog wel opgehaald worden en naar de suikerfabriek gebracht worden.


Direct na het rooien heb ik het land losgetrokken met de woelpoot.


Eerste week proefveld suikerbieten rooien

Suikerbieten zaaizaadfirma SES van der Have is maandag 25 september begonnen met het rooien van het ca. 3 ha groot proefveld met 2800 plots op Harrysfarm. Elke plot is 6 meter lang en 1,5 meter breed. Naast ons bedrijf heeft SES van der Have nog een proefveld in de Noordoostpolder en Biddinghuizen liggen. Verder heeft SES van der Have nog proefvelden in Drenthe, Groningen en in het Zuidwesten van Nederland liggen. Zo worden de diverse proefvelden onder diverse omstandigheden beproefd.

Er word gerooid met een door SES van der Have zelf ontwikkelde bietenrooier. In de bietenrooier worden de suikerbieten gerooid, gewassen, gewogen en geraspt waarna alle gegevens verwerkt worden in een computer. De bietenpulp wordt gecodeerd, ingevroren, en geanalyseerd op verschillende parameters in de kwaliteitslabo’s. Het restant van de suikerbieten wordt met een kleine wagen afgevoerd naar een plein waar alle suikerbieten tijdelijk neergestort worden. Deze suikerbieten worden later opgehaald en gaan naar de suikerfabriek.
Er waren tijdens het rooien wel wat diverse storingen waardoor het rooien helaas niet helemaal vlot verliep. Het lukte niet om het proefveld voor de regen eruit te krijgen. Na de 35 mm regen van dit weekend is het rooien even uitgesteld.


Suikerbieten laden

Maandagochtend 25 september is Post en Haveman transport begonnen met het laden van de donderdag 21 september gerooide suikerbieten. In totaal zijn er 20 volle vrachtwagens en 2 halve vrachtwagens geladen. Rond 16.00 uur in de middag waren alle suikerbieten geladen. De suikerbieten zijn naar de suikerfabriek Vierverlaten in Groningen gegaan.

Wat ik eigenlijk al verwachtte is dat dit jaar de opbrengst voor ons bedrijf een recordhoogte van netto 108 ton/ha heeft behaald. Ook het suikergehalte van gemiddeld 16.88 % is zo vroeg in het seizoen goed te noemen. Omdat ik elk jaar met de suikerbieten in de vroege levering ( afhankelijk van de planning van de suikerfabriek tussen begin september en begin oktober)  zit heb ik de magische 100 ton/ha grens nog niet behaald. Deze mooie opbrengst heeft volgens mij alles te maken met een prachtig voorjaar met veel zonuren en een perfect opkomst van de suikerbieten. In de zomermaanden was de temperatuur ook meestal wel goed met regelmatig een buitje regen. Het tarra % was 11,23. ( De aanhangende grond aan de suikerbiet en wat bladresten).

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens wordt de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is. De winbaarheid  (dit jaar 91.8) van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
*het suikergehalte
*de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
*de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.
Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.
We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2018 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra wordt er een bijdrage per ton tarra betaald.

Hoe uit de suikerbiet het suiker word gehaald is via deze link duidelijk omschreven.

Van biet tot suiker!Suikerbieten rooien

Donderdagmorgen om 7 uur is Loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van de suikerbieten op Harrysfarm. Het perceel waar de suikerbieten staan is ca. 9 ha groot. In het perceel ligt ca. 3 ha proefveld met ongeveer 2800 proeven (trials) van SES van der Have uit Rilland. Tussen de proeven moeten de paden ook vrijgerooid worden door Loonbedrijf Vedelaar. Maandag 25 september word een begin gemaakt met het rooien van dit proefveld, maar eerst worden onze eigen suikerbieten van het ras BTS 990 gerooid. Deze suikerbieten moeten 24 september klaar liggen op het erf. Vanaf die datum worden de suikerbieten opgehaald en gaan dan naar de suikerfabriek in Groningen.
Er word gerooid met een Grimme Maxtron 6 rijige bietenrooier met een bunkerinhoud van ca. 20 ton suikerbieten. Loonbedrijf Vedelaar komt ook met een 20 tons wagen die de suikerbieten aan de hoop brengt. Onze eigen materiaal is te klein om de bietenrooier bij te houden. De opbrengst lijkt erg goed te zijn. Met 1 rondje rijden is de bunker van de bietenrooier hartstikke vol.


Met de lunch heeft Leo van SES van der Have kibbeling vanuit Swifterbant meegenomen. Dat gaat er uiteraard goed in.


De suikerbieten worden op het erf en op de betonplaten bij de twee windmolens gestort.


Nadat mijn suikerbieten gerooid zijn rooit Loonbedrijf Vedelaar de paden tussen de proefvelden van  SES van der Have eruit. Vanuit de lucht een mooi gezicht.


Hoe het groeiverloop van de suikerbieten in 2017 op Harrysfarm was is hier te zien.


Hieronder videobeelden van het rooien van de suikerbieten met beelden vanaf de grond en vanuit de lucht.

Suikerbieten rooier proefvelden gebracht

Transportbedrijf van Wieren uit Emmeloord heeft de proefveld suikerbieten rooier van SES van der Have gelost op ons bedrijf. De bietenrooier is vanuit het zuidwesten van Nederland met speciaal vervoer hier naar toe getransporteerd.


Vrijdag 22 september heeft SES van der Have samen met het IRS bij PPO Lelystad suikerbietenproeven gerooid alvorens ze maandag 25 september hier gaan starten. Het proefveld op Harrysfarm is iets minder dan 3 ha groot met 2800 trials. Het rooien neemt zo’n week in beslag.


Hieronder het filmpje van het lossen.

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2017

Gewasgroeivergelijking begin juni 2011 t/m 2017

Dunnen suikerbietenproefveld

Maandag 8 mei is SES van der Have begonnen met het dunnen van het suikerbietenproefveld wat jaarlijks bij ons tussen onze eigen suikerbieten ligt. Met 8 man worden de suikerbieten handmatig gedund met de hak. Het suikerbietenproefveld is ca. 2,5 ha groot en heeft ca. 2000 plots (proeven) van 1,5 breed bij 6 meter lang.

Voordat de suikerbieten gedund worden heeft SES van der Have eerst met een speciale machine strepen getrokken. Voorop een trekker hangt een 3 meter brede schoffelbalk die de paden tussen het proefveld schoffelt. Achter de trekker hangt een brede balk met daaraan schijven die de strepen door het proefveld trekt. Er worden dan vakjes van ca. 20 cm breed gemaakt. Het proefveld is gezaaid met een afstand in de rij van 10 cm.  Dit doen ze zo om er zeker van te zijn dat er voldoende suikerbietenplanten staan voor een betrouwbaar resultaat. Door de strepen te trekken kunnen de medewerkers die de suikerbieten dunnen beter zien wat ze weg moeten hakken. Ze dunnen ze zo dat er in de rij om de ca. 20 cm een suikerbietplantje komt te staan.  In elk vakje moet 1 suikerbietplantje overblijven.


Hieronder is goed te zien hoe de strepen getrokken zijn. Bij de middelste twee vakken moeten dus wat suikerbieten weggehakt worden.

Dunnen suikerbietenproefveld 8 mei 2017


Hieronder een fotoserie van de medewerkers die het proefveld dunnen.


Hieronder een video met beelden van het dunnen.

17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.

31 maart 2017; suikerbieten zaaien

Roelof van loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft vrijdagmiddag 31 maart de suikerbieten gezaaid. Deze suikerbieten worden om het al gezaaide proefveld van SES van der Have heen gezaaid. Dit jaar zaai ik het ras BTS 990 van Betaseed. De suikerbieten worden gezaaid met een 12 rijige zaaimachine. In de rij worden de suikerbieten om de 20 cm gezaaid. Tussen de rijen is de afstand 50 cm. Per ha worden 100.000 zaden gezaaid. Over ca. 2 weken kunnen de eerste suikerbieten boven komen.