Aardappels oogst 2017 afgeleverd

Dinsdagochtend om 1.00 uur ben ik begonnen met het afleveren van de aardappels uit de bewaring. Het ras is Eurostar. De aardappels heb ik in de pool met voorverkoop zitten bij APF Holland te Dronten. In deze pool zitten meerdere akkerbouwers die aan APF Holland leveren. APF Holland verkoop,  in overleg met een poolcommissie van enkele akkerbouwers, de aardappels voor de akkerbouwers die meedoen in de pool. De pool loopt vanaf het voorjaar 2017 tot de zomer van 2018. Het zijn alleen aardappels van oogst 2017 die ze verkopen en van een paar bepaalde rassen zoals in mijn geval de Eurostar. Na het afleveren krijg ik over de netto kg aardappels een voorschotsprijs. In juli 2018 wordt de gemiddelde poolprijs over het oogstjaar 2017 door APF Holland bekend gemaakt. Dan krijg ik de uiteindelijke uitbetalingsprijs uitgekeerd.
De aardappelprijzen zijn op dit moment uitermate slecht. Door uitbreiding van areaal in Europa en ook nog eens goeie opbrengsten in 2017 zijn de prijzen zo laag.

De aardappels worden verwerkt als friet. De aardappels gaan naar Agrarfrost in Duitsland. Deze frietfabriek ligt op ca. 3 uur rijden vanaf Flevoland. Dit jaar ben ik wat vroeger met afleveren, omdat er dit jaar wat afwijkende aardappelen inzitten die de bakkleur van de friet kunnen beïnvloeden. Zie de foto’s hieronder. Dit zijn wel de extreme gevallen.

15 oktober 2017; aardappeloogst 2017

Door het nemen van monsters vanaf de bewaring wordt de bakkwaliteit regelmatig in de gaten gehouden door APF Holland. Zo kan men het juiste verkoopmoment goed bepalen.

11 maart 2015; bakkwaliteit aardappelen bepalen

Deze foto is genomen van een monster aardappelen in 2015.

Hoe men nu de juiste bakkleur en verdere kwaliteit bepaalt is te zien in dit artikel.

Dinsdag zijn er in totaal 16 vrachtwagens met aardappels afgeleverd. Woensdagochtend om 6.00 uur is de 17e en laatste vracht afgeleverd. Ik schep de aardappels met de heftruck en schepbak op uit de bewaring. Daarna kiep ik de aardappels in een zogenaamde stortbak. Die voert de aardappels over een reinigingsset met rollen, waarna er nog grond en eventuele loofjes worden verwijdert. Daarna komen de aardappels op de band terecht die de aardappels naar de vrachtwagen transporteert. Zie foto’s hieronder.

De bewaring is nu helemaal leeg. In september van dit jaar komt de nieuwe oogst van de aardappels erin.

Ook aardappels andere collega eruit

16,17,18 en 19 oktober heb ik bij mijn tweede collega de aardappels eruit gerooid. Samen met 2 collega’s rooi ik in samenwerking o.a. de aardappels. Hier stond het ras Markies. Markies is een laat ras die ontzettend veel loof ontwikkelt wat het rooien van de aardappelen niet versneld. De loofklapper voorop de trekker heeft flink werk om het loof te klappen en de rooier moet het restant ook nog verwerken. Er komt dan ook veel loof mee op de kiepwagen. Mechanisatiebedrijf Weevers uit Swifterbant is nog langs geweest om de rooier nog beter af te stellen. Dat scheelt wel iets, maar ondanks dat komt er nog steeds veel loof mee op de kiepwagen. Ik rijdt met de rooier rond de 2,2 km/uur. Die lage snelheid is nodig om zoveel mogelijk loof op de rooier te verwijderen. Bij het lossen van de aardappelen op het erf zijn wat extra mensen nodig om het loof uit de aardappels te verwijderen. Verder is het overigens wel een prachtige aardappel om te zien en lang te bewaren. Het ras is uitermate geschikt voor het maken van frites.
De 32 ha aardappelen die we samen te rooien hebben zijn er nu allemaal uit. Net op tijd voor de regen.

Aardappeloogst op Harrysfarm achter de rug

Vrijdagochtend 13 oktober zijn we begonnen met het rooien van de 9,4 ha aardappelen van het ras Eurostar. Zondagmiddag 15 oktober rond 16.oo uur waren de aardappels eruit. Vrijdag verliep het rooien nog moeizaam. De grond was nog nat. Gelukkig ging het elke dag beter met het rooien.

De aardappels worden gerooid met een aardappelrooier die 2 ruggen aardappels rooit. Voorop de trekker zit een loofklapper die het loof al zoveel mogelijk afklapt. De aardappelrooier zeeft zoveel mogelijk grond en loof uit, voordat de aardappel in de kiepwagen terechtkomt. De kiepwagen neemt de aardappels mee naar het erf. Op het erf worden de aardappels in een stortbak gekiept. De stortbak haalt er ook nog weer veel grond uit. Om kieming van de aardappels te voorkomen worden de aardappels ook nog behandelt met een kiemremmingsmiddel. Het middel wordt verneveld bovenop de aardappels die over de transportbanden gaan. Via  transportbanden gaan de aardappels netjes de bewaring in. Dat laatste gebeurt met behulp van een hallenvuller. Deze kan van links naar rechts zwenken, in- en uitschuiven en van omhoog en naar beneden gaan, zodat de aardappels op de goeie plek komen te liggen. De aardappels worden tot april/mei 2018 bewaard in deze aardappelbewaring. De aardappels hebben als bestemming, friet of export. Ze worden afgenomen door APF Holland BV uit Dronten.

Dit jaar zitten er wel af en toe wat misvormde aardappelen in de partij. Of dat nu komt door het ras of het groeiseizoen is me nog niet duidelijk.

15 oktober 2017; aardappeloogst 2017


Aardappels collega eruit gerooid

Woensdagmiddag 4 oktober om 16.15 waren we klaar met het rooien van de aardappelen (ras is Innovator) van mijn collega en buurman. Dinsdagmorgen zijn we om 7.30 uur begonnen met het tweede perceel van de nog ongeveer 6 ha. Het rooien ging in het begin niet zo vlot. De snelheid van het rooien lag grotendeels van die dag op 2,3 km/uur. Woensdag reden we 2.9 k/uur. Gelukkig zijn de aardappels ruim op tijd voor de regen eruit gekomen. Samen met 2 collega akkerbouwers hebben we 31,5 ha aardappels te rooien. We moeten nu nog 19,5 ha. De bedoeling is, zodra het land weer toegankelijk is om te rooien, bij mij verder te gaan.

4 oktober 2017; aardappels bij collega eruit

 

 

Proefveld suikerbieten eruit

Woensdagavond om 20.00 uur heeft SES van der Have de laatste suikerbieten van hun proefveld op Harrysfarm gerooid. Dinsdagmorgen 3 oktober werd het rooien, na een nat weekend, hervat. Net voor de regen van woensdagavond waren de suikerbieten eruit.

Artikel over de oogst van de eerste week.

De rooier is schoongemaakt en vervolgens is de rooier op de dieplader van transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord naar het volgende proefveld bij Emmeloord in de Noordoostpolder getransporteerd. De suikerbieten op Harrysfarm zijn er nu allemaal uit. De suikerbieten moeten nog wel opgehaald worden en naar de suikerfabriek gebracht worden.


Direct na het rooien heb ik het land losgetrokken met de woelpoot.


Eerste week proefveld suikerbieten rooien

Suikerbieten zaaizaadfirma SES van der Have is maandag 25 september begonnen met het rooien van het ca. 3 ha groot proefveld met 2800 plots op Harrysfarm. Elke plot is 6 meter lang en 1,5 meter breed. Naast ons bedrijf heeft SES van der Have nog een proefveld in de Noordoostpolder en Biddinghuizen liggen. Verder heeft SES van der Have nog proefvelden in Drenthe, Groningen en in het Zuidwesten van Nederland liggen. Zo worden de diverse proefvelden onder diverse omstandigheden beproefd.

Er word gerooid met een door SES van der Have zelf ontwikkelde bietenrooier. In de bietenrooier worden de suikerbieten gerooid, gewassen, gewogen en geraspt waarna alle gegevens verwerkt worden in een computer. De bietenpulp wordt gecodeerd, ingevroren, en geanalyseerd op verschillende parameters in de kwaliteitslabo’s. Het restant van de suikerbieten wordt met een kleine wagen afgevoerd naar een plein waar alle suikerbieten tijdelijk neergestort worden. Deze suikerbieten worden later opgehaald en gaan naar de suikerfabriek.
Er waren tijdens het rooien wel wat diverse storingen waardoor het rooien helaas niet helemaal vlot verliep. Het lukte niet om het proefveld voor de regen eruit te krijgen. Na de 35 mm regen van dit weekend is het rooien even uitgesteld.


Aardappels rooien bij collega buurman

Donderdagmiddag 28 september zijn we bij mijn collega buurman (waarmee ik samenwerk)  om 15.00 uur begonnen met het rooien van zijn Innovator aardappelen. In de ochtend had het nog 4 mm geregend. Het moest even afdrogen voordat we in de middag konden beginnen. Het rooien ging mooi. Ik bestuur de aardappelrooier. De aardappels komen mooi de bewaring in. Vrijdag zijn we weer verder gegaan totdat om 19.30 uur de hemelsluizen open gingen en er een flink bak water (25 mm) naar beneden kwam. Ook zaterdag 30 september viel er nog behoorlijk wat regen. Al met al totaal in die 2 dagen zo’n 35 mm.  We hebben uiteindelijk wel 6 van de 12 ha bij mijn buurman kunnen rooien. Nu is het eerst weer wachten tot het droger word.

Aardappel proefveld Semagri geoogst

Donderdag 28 september heeft aardappelkweker Semagri Holland B.V. hun aardappel proefveld (demoveld) op Harrysfarm geoogst. Semagri heeft nu voor het tweede jaar dit proefveld tussen onze aardappels liggen. Ruim 60 verschillende rassen worden hier beproefd. Dit zijn bestaande bekende rassen maar ook nieuwe rassen onder nummer. Eerder deze zomer zijn er ook al aardappels van het proefveld gerooid. Zie artikel hier.
Nadat een trekker met een ligter onder de aardappels doorgaat kunnen medewerkers van Semagri de diverse aardappelrassen met de hand bij elkaar zoeken en in kratjes doen. De aardappels staan nu wat na te drogen in onze schuur. De aardappels worden straks o.a. ook geshowd tijdens de aardappeldemodagen in november.

Laatste uien laden

Dinsdagmiddag 26 september zijn we om 13.30 begonnen met het laden van de laatste iets meer dan 2 ha uien van het ras Dormo. We konden nog niet zo vroeg beginnen omdat mist en laaghangende bewolking ervoor zorgde dat de uien nog lang nat bleven. 5 en 7 september hadden we al 6,5 ha uien opgeladen, maar door een paar regenachtige weken met in totaal meer dan 110 mm kregen we nog niet de kans om het restant van het land te halen. Uiteindelijk zijn de laatste 2 ha uien mooi de schuur in gekomen. Om 18.30 waren we klaar. De opbrengst van de uien op ons bedrijf is goed. Ik schat toch dat we bruto ca. 80 ton/ha hebben geoogst. De laatste jaren schommelde de opbrengst rond de 60-70 ton/ha. De uien worden nu in de bewaring gedroogd en later teruggekoeld. Als de kwaliteit goed blijft zullen de uien in het voorjaar van 2018 verkocht gaan worden. De uien zitten in de pool van Stichting Uienpool Flevoland. Deze zal een afnemer proberen te vinden van onze uien en hopelijk ontvangen we dan een goeie uitbetalingsprijs.

Na het laden van de uien is direct de grond losgetrokken met de woelpoot.


Suikerbieten laden

Maandagochtend 25 september is Post en Haveman transport begonnen met het laden van de donderdag 21 september gerooide suikerbieten. In totaal zijn er 20 volle vrachtwagens en 2 halve vrachtwagens geladen. Rond 16.00 uur in de middag waren alle suikerbieten geladen. De suikerbieten zijn naar de suikerfabriek Vierverlaten in Groningen gegaan.

Wat ik eigenlijk al verwachtte is dat dit jaar de opbrengst voor ons bedrijf een recordhoogte van netto 108 ton/ha heeft behaald. Ook het suikergehalte van gemiddeld 16.88 % is zo vroeg in het seizoen goed te noemen. Omdat ik elk jaar met de suikerbieten in de vroege levering ( afhankelijk van de planning van de suikerfabriek tussen begin september en begin oktober)  zit heb ik de magische 100 ton/ha grens nog niet behaald. Deze mooie opbrengst heeft volgens mij alles te maken met een prachtig voorjaar met veel zonuren en een perfect opkomst van de suikerbieten. In de zomermaanden was de temperatuur ook meestal wel goed met regelmatig een buitje regen. Het tarra % was 11,23. ( De aanhangende grond aan de suikerbiet en wat bladresten).

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens wordt de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is. De winbaarheid  (dit jaar 91.8) van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
*het suikergehalte
*de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
*de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.
Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.
We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2018 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra wordt er een bijdrage per ton tarra betaald.

Hoe uit de suikerbiet het suiker word gehaald is via deze link duidelijk omschreven.

Van biet tot suiker!