Champost verspreiden op tarwestoppel

Vrijdagmiddag is 180 ton champost verspreid. De champost is verspreid over 1 van de twee vrij gekomen tarwepercelen. Dit perceel is 10,5 ha. De 180 ton champost is in het voorjaar geleverd. Gertjan Dogterom uit Lelystad heeft de champost verstrooid.

Champost is een product dat afkomstig is uit de teelt van champignons. Het is de voedingsbodem waarop de champignons groeien. In het product zit veel organische stof. Om het organische stof gehalte op peil te houden is dit als alternatief van compost een mooi product. 1.000 kg champost bevat gemiddeld:

340 kg droge stof
200 kg organische stof
45 kg calcium
6,7 kg stikstof (hiervan hoeft maar 25% te worden berekend in de aangifte)
3,6 kg fosfaat
9 kg kalium
2,5 kg magnesium
1 m³ champost weegt ongeveer 560 kg. Voor meer info over champost in de akkerbouw klik hier.


Tarwestoppel bemest

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft donderdagochtend 3 augustus de tarwestoppels bemest met de sleepslangbemester. Op de twee geoogste percelen wintertarwe is per ha 33 m3 varkensdrijfmest van mesthandel Jan Bakker geïnjecteerd.  De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.


<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/gJ8CAGgUiQ4″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Tweede bemesting aardappelen

Tweede Pinksterdag heb ik de aardappels voor de tweede maal bemest met NK mix. Dit is een kunstmeststof met 15 % stikstof en 30 % kalium. Stikstof is een element vooral benodigd voor een goeie groei en opbrengst. Kalium is een element vooral goed voor een goeie kwaliteit. Nu er eindelijk regen op komst is kan de verstrooide meststof mooi oplossen en opgenomen worden door het aardappelgewas.

Overbemesting aardappelen

Nu er eindelijk regen voorspelt word heb ik maandagochtend op 2e Pinksterdag de aardappels overbemest met een kunstmest mix van stikstof en kalium. Ook wel NK mix genoemd. De verhouding in deze meststof is 16 % kalium en 30 % stikstof. Ik heb 400 kg/ha verstrooid. Tijdens de knolzetting van de aardappelen, die nu is begonnen heeft een aardappel behoefte aan deze mineralen. Voor een goede opbrengst en een goede kwaliteit.

 

 

 

17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.

25 maart 2017; bemesten suikerbieten- en uienland

Zaterdagmiddag 25 maart heb ik het uien- en suikerbietenland bemest met KAS kunstmest. De grond was door het mooie zonnige voorjaarsweer van de afgelopen week genoeg opgedroogd om de kunstmest te strooien. Na het strooien zou ik komende week deze 2 percelen kunnen bewerken om vervolgens de suikerbieten en uien hier in te zaaien. Ik strooi met de kunstmest met een Vicon RO EDW kunstmeststrooier. De kunstmest wordt 24 meter breed verstrooid.

20 maart 2017; champost ontvangen

Maandag 20 maart heb ik 5 vrachten champost ontvangen. Champost pas ik later dit jaar toe op de geoogste wintertarwe stoppel. In champost zit veel organische stof wat goed voor de bodem is.

De champost wordt geleverd door ; Champostverkoop.nl

 

14 februari 2017; eerste bemesting wintertarwe

Vanmorgen al om half 6 op het land om de wintertarwe een eerste bemesting te geven. Door de lichte vorst ging het perfect. De trekker rijdt dan geen diepe sporen in het land. De eerste bemesting op wintertarwe geef ik in de vorm van kunstmest. En wel de mestsoort KAS Zwavel. Deze meststof bevat 24 % stikstof en 15 % Zwavel. De meststoffen zijn geleverd door Agrifirm en zitten in bigbags. In 1 bigbag zit 600 kg kunstmest. Met de heftruck tillen we de bigbag op en hangen hem boven de kunstmeststrooier. Met een mes snijden we de bigbag vanonder los, zodat de kunstmest in de kunstmeststrooier terecht komt. In de strooier kan ca. 1650 kg kunstmest. De trekker rijdt op GPS. Op 2 cm nauwkeurig strooien we dan de kunstmest 24 meter breed. Voordeel is dat je dan in het donker ook goed kan rijden. Per ha is 450 kg Kas Zwavel gestrooid. De tweede bemesting is in april in de vorm van varkensdrijfmest. Om 8.00 uur was ik klaar. Niet veel later werd het al dooi.

25 januari 2017: kunstmest gebracht

Agrifirm heeft woensdagmiddag 25 januari een vracht met kunstmest gebracht. De kunstmest geleverd in 600 kg bigbags hebben we dit jaar nodig voor het bemesten van de diverse akkerbouwgewassen op ons bedrijf. Behalve kunstmest wordt er op Harrysfarm ook bemesting in de vorm van dierlijke mest en champost toegepast. Samen met een adviseur van Agrifirm maak ik vooraf het seizoen een bemestingsplan afhankelijk van de behoeftes van de gewassen.

16 augustus 2016: Champost strooien

Dinsdagmiddag is 180 ton champost verspreid. De champost is verspreid over 1 van de twee vrij gekomen tarwepercelen. Dit perceel is 9 ha. De 180 ton champost is 30 maart 2016 geleverd.

Champost is een product dat afkomstig is uit de teelt van champignons. Het is de voedingsbodem waarop de champignons groeien. In het product zit veel organische stof. Om het organische stof gehalte op peil te houden is dit als alternatief van compost een mooi product. 1.000 kg champost bevat gemiddeld:

  • 340 kg droge stof
  • 200 kg organische stof
  • 45 kg calcium
  • 6,7 kg stikstof (hiervan hoeft maar 25% te worden berekend in de aangifte)
  • 3,6 kg fosfaat
  • 9 kg kalium
  • 2,5 kg magnesium

1 m³ champost weegt ongeveer 560 kg. Voor meer info over champost in de akkerbouw klik hier.