Fotosessie leidsters kinderopvang

Na aanleiding van de dag van leidsters in de kinderopvang, gehouden op donderdag 21 september, hebben de leidsters als voorbereiding hierop op Harrysfarm foto’s gemaakt tussen o.a. de uien en bij de akkerrand. Deze foto’s werden gebruikt om een mooie uitnodiging te maken voor de kinderen van Kinderopvang de Vlindertuin.

Maltezers bezoeken Harrysfarm

Woensdagmorgen heeft een groep akkerbouwers uit Malta ons bedrijf bezocht. In het voorjaar hadden ze me via email al benadert om ons bedrijf te bezoeken. Ze zijn nu in Nederland omdat ze PotatoEurope in Emmeloord willen bekijken. Door de wind was dat woensdag afgelast. Ze keken hun ogen uit op ons bedrijf. Zelf zijn ze gewend om op ca. 3 ha grond akkerbouw te bedrijven, met veel handwerk. Na afloop werd ik nog getrakteerd op een typisch Maltese (vrucht van de cactus) likeur. Ze gingen na ons bedrijfsbezoek, 3 maal raden, naar Amsterdam. Donderdag konden ze Potato Europe wel bezoeken.

 

Zicht op de bodemstructuur

Dit jaar doe ik mee aan het project, Zicht op de bodemstructuur. Het Flevolands Agrarisch Collectief voert het project uit.

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland sloegen de handen ineen en zijn samen het Actieplan Bodem en Water gestart. Binnen dit actieplan valt ook het unieke project ‘Zicht op de bodemstructuur’, waarin boeren de kans krijgen om hun eigen grond samen met een expert én een buur(t)man te onderzoeken. Het doel? Duurzaam bodembeheer stimuleren en kennisdeling. Het project bestaat uit twee fasen; in fase A staat bewustwording van de eigen situatie van de boeren centraal en de vervolgfase (fase B) is gericht op het begeleiden van de boeren in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie.(Bron: Flevolands Agrarisch Collectief).

Ik doe mee aan fase A. Het is een erg leerzaam project, waarmee ik samen met een collega akkerbouwer, de bodem van elkaar bekijk en beoordeel. Eerst hebben we begin juni samen met nog 2 koppels akkerbouwers en bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres  bij mij in de kantine het project besproken. Daarna zijn we het veld ingegaan en hebben wat profielkuilen beoordeelt. We beoordelen de kuil op de kenmerken; structuur, bodemleven, beworteling en waterhuishouding. Dit gebeurt op dieptes van 0-25 cm en 25-50 cm. Een speciale handleiding (veldboekje) wordt gebruikt als leidraad voor de beoordeling. Op een scoreformulier geven we deze kenmerken een cijfer. Er volgt een levendige discussie. Opvallend is dat de wortels van de suikerbieten al flink diep zitten.


23 juni ga ik samen met mijn collega akkerbouwer het veld in om bij elkaar de bodem op 2 verschillende plekken te beoordelen. Nu moeten we het zelf doen zonder Martin Duijkers erbij.


Tussendoor hebben we nog een keer een bijeenkomst waarin we samen met Martin Duijkers en de 2 andere koppels de resultaten van elk koppel bekijken en ervaringen delen. Later half augustus gaan Martin Duijkers en mijn collega nogmaals het veld in om op ongeveer dezelfde plek nogmaals een profielkuil te beoordelen. Maar nu beoordeelt Martin Duikers de profielkuilen. We vergelijken elkaars scoreformulieren.

Al deze resultaten en bevindingen gaan we nog een keer met de twee andere koppels bespreken. Al met al een erg leerzaam project.


In onderstaande reportage van Omroep Flevoland over het project Zicht op de Bodemstructuur is te zien hoe een groep boeren rondom Lelystad bezig is met dit project.

Aardappels in bloei, excursie, proefveldbezoek

Donderdagochtend hebben 2 studenten van de Wageningen Universiteit ons bedrijf bezocht. Dit na aanleiding van een telefonische enquete over grondgebruik. Ik heb ze iets verteld over ons bedrijf en een rondleiding door de schuur en bij de gewassen gegeven.

26 juni 2017; WUR excursie

1 van de twee studenten kwam uit Bangladesh. De ander uit Nederland.


Vrijdag 23 juni de laatste bemesting op het uien- en aardappelperceel uitgevoerd. De uien zijn bemest met een mix van stikstof en kalium, NK mix. Hierin zit per 1 kg, 16 % stikstof en 32 % kalium. Goed voor opbrengst en kwaliteit. De aardappels hebben alleen nog wat stikstof gekregen in de vorm van Kalkammonsalpeter. De kalium hebben ze al eerder gehad.

De gewassen groeien overigens goed door. Afgelopen weekend al met al toch nog 12 mm regen gehad. De gewassen reageren daar erg goed op. De aardappels staan nu mooi te bloeien. Een prachtig gezicht.


Waar her en der in Flevoland diverse gewassen flink beregend worden, heb ik dat niet gedaan. Van mij mogen de gewassen, door het maken van een flink wortelgestel, zelf zoeken naar water. Als je nu met de schop de grond ingraaft zie je de wortels al flink diep de grond intrekken op zoek naar vocht. Regen komt er vanzelf weer genoeg. Nu kan de grond goed scheuren en dat is erg goed voor het herstellen van de grond. Overigens is de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronwater in mijn omgeving slecht. Er zit veel ijzer, natrium en chloor in. Ook niet bevordelijk voor het gewas.


Tussen de uien heeft BASF een proef liggen van zaad behandelt met een nieuw middel. Hazera leverancier van het ras Dormo,wat ik gezaaid heb, was samen met BASF vertegenwoordigers om de eerste resultaten in het veld te bekijken en te bespreken. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend.

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-26 juni 2016-nieuws-hazera-basf-bloei-aardappel-excursie-wur-Bangladesh-IMG_7568


De uien zijn vandaag voor het eerst behandelt met een gewasbeschermingsmiddel tegen de schimmelziekte, Valse Meeldauw. Ik gebruik een programma die aan de hand van het weerbericht, gewasgroei, neerslag, bladnat etc een advies geeft wanneer het gewas beschermd moet worden.
Meer info over deze schimmelziekte.

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-26 juni 2016-nieuws-hazera-basf-bloei-aardappel-excursie-wur-Bangladesh-IMG_7603

 

Bontbekplevier gespot op de uien akker

Dat er op de akkers van onze akkerbouwbedrijven regelmatig mooie en bijzondere akkervogels gespot worden blijkt wel uit de ontdekking die Jitty Hakkert van Werkgroep De Grauwe Kiekendief deed op ons akkerbouwbedrijf. Ze spotte een nest met 4 eieren van de bontbekplevier tussen de uien.

De bontbekplevier is eigenlijk een vogeltje wat je meer ziet in het waddengebied, maar soms ook wel in Flevoland waargenomen word. In 2014 zijn rond de 300 broedparen  waargenomen.

Meer info over de bontbekplevier.

Hieronder een filmpje van de bontbekplevier op de akker van Harrysfarm genomen met een Gopro camera. Als je goed kijkt zie je aan het einde van het filmpje ook nog een tweede bontbekplevier.


Niet alleen is er een bontbekplevier waargenomen op de uien akker, maar zelf heb ik ook nog een nest met 4 kievitseieren ontdekt. Mooi om te zien.


Een kievitsnest had ik eerder ook al waargenomen op de akker waar de aardappels komen.


Vaak neem ik mijn camera met telelens mee, zodat je tijdens het rijden met de trekker iets moois en onverwachts kunt vastleggen. Zoals hieronder een torenvalk in de wintertarwe. Niet zo gek want in dit perceel wintertarwe zitten dit jaar veel muizen.


Verder hoor je boven de wintertarwe de veldleeuwerik zingen en kom je verscheidende ander akkervogels zoals groenlingen, graspiepers etc. tegen.

Eind 2015 kwam ik tijdens het ploegen nog 2 velduilen tegen. Een prachtig gezicht. Zie artikel over de velduil in 2015.

 

 

2 mei 2017; nieuwe website online

Dinsdagmiddag 2 mei rond het middaguur is de vernieuwde website van Harrysfarm online gegaan.  Harrysfarm eind jaren negentig ontstaan, was weer eens toe aan een metamorfose. De oude website voldeed niet meer aan allerlei eisen vooral qua beveiliging.

StudioTof! uit Dronten is gevraagd om eens te bekijken wat er mogelijk is.  StudioTof!  heeft eerst van de vorige website een analyse gemaakt en op basis daarvan heeft StudioTof! een voorstel gedaan. Naast het nieuwe ontwerp moest er ook heel veel content (artikelen en foto’s) overgezet worden naar de nieuwe website. Een hele klus. Uiteindelijk met een mooi resultaat. Heel erg veel dank aan StudioTof! voor het resultaat waar ik heel tevreden mee ben. Harrysfarm kan er weer een aantal jaren tegenaan met deze website.

 

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-2 mei 2017-nieuwe website-studiotof-image001

Mieneke van StudioTof! overhandigt ter gelegenheid van de nieuwe website Harry een lekkere slagroomtaart

Harrysfarm taart


Om nog eens te lezen hoe Harrysfarm is ontstaan dat kan hier.

Voor de bezoekers zal de navigatie even wennen zijn, maar dat gaat in de loop van de tijd vanzelf wennen.

Om de twitter berichten goed te kunnen bekijken zit rechtsboven in de site een twittericoon waarop men kan klikken en de tweets van Harrysfarm zichtbaar worden. Tevens staan daar ook nog meer iconen waarop Harrysfarm zich presenteert aan het publiek, waaronder youtube en instagram.

Wat zeker eens interessant is om te bekijken op de nieuwe site is de Flipboard magazines van Harrysfarm. Harrysfarm heeft interessante tweets van zijn twitter volgers geselecteerd en gepresenteerd in mooie magazines gemaakt met Flipboard.

Dit jaar kan men zich ook abonneren op een nieuwsbrief. Deze word komende zomer voor het eerst uit gebracht. Abonneren op de nieuwsbrief kan hier.

11 maart 2017; bandenwissel Steyr 6140

De banden van de Steyr 6140 zijn verwisseld voor andere banden. In het voorjaar gebruik ik andere banden dan in het najaar. Om de bodem in het voorjaar zoveel mogelijk te sparen gebruiken we andere bredere banden die op een lage druk gezet worden. In het najaar gebruiken we juist banden die meer trekkracht hebben. Deze banden hebben een hogere nok. De banden die voor het voorjaar gebruikt worden zijn is het type Michelin XM 108 en zijn  650 mm breed.

11 maart 2017; bandenwissel Steyr 6140

6 maart 2017; weekoverzicht

De laatste paar weken is het toch nog behoorlijk nat geworden. De winter verliep daarvoor redelijk rustig en droog, maar nu is er toch serieus water gevallen. De laatste 4 weken in totaal 76 mm. Landwerkzaamheden zitten er voorlopig dan ook nog niet in. Het eerste zaaizaad is wel al binnen, namelijk het zaad van de suikerbieten.

6 maart 2017; weekoverzicht


Komend jaar krijg ik ook weer een suikerbieten proefveld van SES van der Have. Inmiddels met hun het nieuwe plan voor komend jaar besproken.

6 maart 2017; weekoverzicht


Mechanisatie bedrijf Weevers uit Swifterbant organiseert jaarlijks met Agrometius een gebruikerstraining cq opfriscursus Trimble GPS. Samen met Agrometius en de gebruikers worden o.a. tips en problemen van het Trimble GPS  systeem uitgewisseld.


Voor de in oprichting zijnde studenten vereniging  T&A van Aeres Hogeschool te Dronten mocht ik voor ca. 60 belangstellende studenten een lezing houding over Harrysfarm. Rinus Vermue, biologische landbouwer en column schrijver van weekblad de Boerderij hield voor mij een lezing.

6 maart 2017; weekoverzicht


Inmiddels is het duurzaamheidsplan Stichting Veldleeuwerik voor Harrysfarm voor 2017 opgesteld.

11 januari 2017: Harrysfarm wint titel ‘Mooistebewaarui 2017’

Na 4 eerdere pogingen in 2013, 2014, 2015 en 2016 is het nu gelukt. Harrysfarm heeft tijdens de themadag uien de titel van mooistebewaarui van Nederland 2017 gewonnen.
Voor het 5e achtereenvolgende jaar heeft Harrysfarm meegedaan aan de verkiezing van de mooiste bewaarui.
Dit jaar de uien van oogst 2016. Deze liggen nu nog in de bewaring. Delphy organiseerde in samenwerking met de LNCN (Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland) en het Platform Nederlandse Uientelers de verkiezing. Tijdens de jaarlijkse Themadag uien in de Meerpaal te Dronten werd de prijs uitgereikt. Uit het hele land deden dit jaar maar 9 uientelers mee aan de verkiezing. Een teleurstellend resultaat. Vorige edities deden er zeker wel 20 deelnemers mee. Wat is de oorzaak is ??
Het doel van de wedstrijd is met name de promotie van de uien, de trots op het vak en de verbetering van de kwaliteit. Door het organiseren van een wedstrijd waarbij die kwaliteit centraal staat, krijgt de ui de aandacht die ze verdient.

Na een 2e plaats in 2013, een 6e plaats in 2014, een 12e plaats in 2015 en een 2e prijs in 2016 ben ik dit jaar als 1e geeindigd. Net als vorig jaar mocht ik ook nog de publieksprijs (68% van de stemmen) in ontvangst nemen.


De uiendag 11 januari in de Meerpaal te Dronten.

De avond ervoor heeft een deskundige jury van 3 personen alle 9 inzendingen beoordeelt. Op de foto’s hierboven staan de 9 inzendingen uitgestald in de Meerpaal te Dronten. Bezoekers van de uiendag kunnen ook stemmen op wat zij de mooiste bewaarui vinden. De inzending met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs. Niet alleen kon er een beker worden gewonnen. Ook was er een geldprijs van 200 euro en een pak uienzaad te winnen. Ook voor de tweede en derde prijs waren geldprijzen en een pak uienzaad te winnen.


Artikelen in de pers over de wedstrijd.

Artikel van De Drontenaar. Harry Schreuder laat niets aan het toeval over bij verkiezing ‘mooiste ui’ in Dronten.
Artikel Omroep Flevoland. Harrysfarm heeft ‘Mooiste Bewaarui van 2017’.
Artikel Hazera. Dormo de mooiste bewaarui.
Artikel Akkerwijzer. Harrysfarm heeft mooiste bewaarui.
Artikel Boerderij. Mooiste bewaarui 2017 uit schuur Harry Schreuder.

14 juli 2016: excursie LTO Vrouw en Bedrijf Flevoland

Donderdagavond 14 juli hebben een aantal vrouwen van LTO Noord Vrouw en Bedrijf Flevoland ons bedrijf bezocht.

Ik heb een lezing gegeven aan de vrouwen over ons bedrijf, het ontstaan van Harrysfarn en hoe we Social Media inzetten voor ons bedrijf. Tevens heeft Karin Oonk-Nooren van Agrifirm Plant een lezing gegeven over bodem en bemesting en hoe je een uitslag van een bodemonderzoek moet lezen. De vrouwen vonden het erg interessant. Hieronder de uitnodiging.

14 juli 2016: excursie LTO Vrouw en Bedrijf Flevoland