Artikel over Harrysfarm in Akker van het Noorden

Begin november stond er een artikel over Harrysfarm in de Akker van het Noorden. Deze magazine wordt gratis verzonden naar alle akkerbouwers in Noord Nederland. Hieronder is via de link het artikel te lezen.

November 2017; artikel in akker van het noorden

Harrysfarm op Social Media avond J19nu

Vrijdagavond 24 november ben ik door Jongeren 19 Nu NOP uitgenodigd om een presentatie te geven over Harrysfarm en hoe ik o.a. de website en social media inzet om o.a. burgers te bereiken. Samen met Alice Leijten van communicatie bureau, Alice communiceert hebben we de avond gevuld
Alice heeft eerst een presentatie gegeven welke instrumenten, zoals Facebook, twitter, instagram etc  er zijn om Social Media in te zetten, maar ook de valkuilen ervan. Na de pauze mocht ik mijn verhaal doen over Harrysfarm. Het was een leuke avond waar ca. 50 jonge geïnteresseerden aandachtig zaten te luisteren.

 

Japanners op bezoek

Zaterdagmiddag 18 november hebben 3 Japanners Harrysfarm bezocht. Na aanleiding van een eerder bezoek een aantal jaren geleden van een aantal Japanners werd ik weer gevraagd of ik nu deze 3 Japanners wilde rondleiden. Via Facebook heb ik nog contact met 1 van deze Japanners. Deze Japanners komen uit Hokkaido. Hokkaido is de meest noordelijke regio op de vier grote eilanden van Japan.  Twee van de Japanners zijn daar akkerbouwer en verbouwen ook o.a. aardappelen en suikerbieten. Ze waren erg nieuwsgierig hoe wij akkerbouw bedrijven in Nederland. Er was een tolk aanwezig die het Nederlands naar het Japans vertaalde. Gelukkig konden ze ook wel wat Engels. Al met al zijn  3 uur geweest. Als dank werd ik getrakteerd op een  Japanse likeur, koekjes en chips.

 

Harrysfarm Jaarkalender 2018

Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om een Harrysfarm jaarkalender van 2018 te bestellen.

Jaarkalender 2018
Voor 2018 heb ik de mooiste foto’s uitgezocht en een kalender samengesteld. De foto’s zijn voorzien van een korte tekst. Het calendarium is overzichtelijk en biedt ruimte voor aantekeningen. Kortom: een prachtige kalender om op te hangen in uw huis, kantine of kantoor.

Sinterklaas en Kerst
Geef een Harrysfarm kalender cadeau! De kalender van Harrysfarm is een mooi geschenk om met Sinterklaas weg te geven of voor onder de kerstboom. Wij zorgen ervoor dat de kalenders op tijd bij u in huis zijn. Overigens kunt u de kalenders ook afhalen bij Harrysfarm in Swifterbant of bij StudioTof! in Dronten op een nader af te spreken moment.


De kalender is per stuk te bestellen en wordt per stuk in een doos verpakt geleverd.

Euro 14,95 per stuk.

Verzenden
De kalenders worden verzonden tegen geldige PostNL tarieven.
Verzenden binnen Nederland van 1 of 2 kalenders: euro 3,90.
Verzenden binnen Nederland tot 10 kilo: euro 6,50

Verzenden naar het buitenland tegen het geldende tarief voor het betreffende land.

Afhalen
U kunt de kalenders begin december afhalen bij Harrysfarm te Swifterbant of bij StudioTof! in Dronten tijdens kantooruren.

Alle genoemde bedragen zijn excl. b.t.w.

Bestellen Harrysfarm Jaarkalender 2018.

Fotosessie leidsters kinderopvang

Na aanleiding van de dag van leidsters in de kinderopvang, gehouden op donderdag 21 september, hebben de leidsters als voorbereiding hierop op Harrysfarm foto’s gemaakt tussen o.a. de uien en bij de akkerrand. Deze foto’s werden gebruikt om een mooie uitnodiging te maken voor de kinderen van Kinderopvang de Vlindertuin.

Maltezers bezoeken Harrysfarm

Woensdagmorgen heeft een groep akkerbouwers uit Malta ons bedrijf bezocht. In het voorjaar hadden ze me via email al benadert om ons bedrijf te bezoeken. Ze zijn nu in Nederland omdat ze PotatoEurope in Emmeloord willen bekijken. Door de wind was dat woensdag afgelast. Ze keken hun ogen uit op ons bedrijf. Zelf zijn ze gewend om op ca. 3 ha grond akkerbouw te bedrijven, met veel handwerk. Na afloop werd ik nog getrakteerd op een typisch Maltese (vrucht van de cactus) likeur. Ze gingen na ons bedrijfsbezoek, 3 maal raden, naar Amsterdam. Donderdag konden ze Potato Europe wel bezoeken.

 

Zicht op de bodemstructuur

Dit jaar doe ik mee aan het project, Zicht op de bodemstructuur. Het Flevolands Agrarisch Collectief voert het project uit.

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland sloegen de handen ineen en zijn samen het Actieplan Bodem en Water gestart. Binnen dit actieplan valt ook het unieke project ‘Zicht op de bodemstructuur’, waarin boeren de kans krijgen om hun eigen grond samen met een expert én een buur(t)man te onderzoeken. Het doel? Duurzaam bodembeheer stimuleren en kennisdeling. Het project bestaat uit twee fasen; in fase A staat bewustwording van de eigen situatie van de boeren centraal en de vervolgfase (fase B) is gericht op het begeleiden van de boeren in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie.(Bron: Flevolands Agrarisch Collectief).

Ik doe mee aan fase A. Het is een erg leerzaam project, waarmee ik samen met een collega akkerbouwer, de bodem van elkaar bekijk en beoordeel. Eerst hebben we begin juni samen met nog 2 koppels akkerbouwers en bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres  bij mij in de kantine het project besproken. Daarna zijn we het veld ingegaan en hebben wat profielkuilen beoordeelt. We beoordelen de kuil op de kenmerken; structuur, bodemleven, beworteling en waterhuishouding. Dit gebeurt op dieptes van 0-25 cm en 25-50 cm. Een speciale handleiding (veldboekje) wordt gebruikt als leidraad voor de beoordeling. Op een scoreformulier geven we deze kenmerken een cijfer. Er volgt een levendige discussie. Opvallend is dat de wortels van de suikerbieten al flink diep zitten.


23 juni ga ik samen met mijn collega akkerbouwer het veld in om bij elkaar de bodem op 2 verschillende plekken te beoordelen. Nu moeten we het zelf doen zonder Martin Duijkers erbij.


Tussendoor hebben we nog een keer een bijeenkomst waarin we samen met Martin Duijkers en de 2 andere koppels de resultaten van elk koppel bekijken en ervaringen delen. Later half augustus gaan Martin Duijkers en mijn collega nogmaals het veld in om op ongeveer dezelfde plek nogmaals een profielkuil te beoordelen. Maar nu beoordeelt Martin Duikers de profielkuilen. We vergelijken elkaars scoreformulieren.

Al deze resultaten en bevindingen gaan we nog een keer met de twee andere koppels bespreken. Al met al een erg leerzaam project.


In onderstaande reportage van Omroep Flevoland over het project Zicht op de Bodemstructuur is te zien hoe een groep boeren rondom Lelystad bezig is met dit project.

Aardappels in bloei, excursie, proefveldbezoek

Donderdagochtend hebben 2 studenten van de Wageningen Universiteit ons bedrijf bezocht. Dit na aanleiding van een telefonische enquete over grondgebruik. Ik heb ze iets verteld over ons bedrijf en een rondleiding door de schuur en bij de gewassen gegeven.

26 juni 2017; WUR excursie

1 van de twee studenten kwam uit Bangladesh. De ander uit Nederland.


Vrijdag 23 juni de laatste bemesting op het uien- en aardappelperceel uitgevoerd. De uien zijn bemest met een mix van stikstof en kalium, NK mix. Hierin zit per 1 kg, 16 % stikstof en 32 % kalium. Goed voor opbrengst en kwaliteit. De aardappels hebben alleen nog wat stikstof gekregen in de vorm van Kalkammonsalpeter. De kalium hebben ze al eerder gehad.

De gewassen groeien overigens goed door. Afgelopen weekend al met al toch nog 12 mm regen gehad. De gewassen reageren daar erg goed op. De aardappels staan nu mooi te bloeien. Een prachtig gezicht.


Waar her en der in Flevoland diverse gewassen flink beregend worden, heb ik dat niet gedaan. Van mij mogen de gewassen, door het maken van een flink wortelgestel, zelf zoeken naar water. Als je nu met de schop de grond ingraaft zie je de wortels al flink diep de grond intrekken op zoek naar vocht. Regen komt er vanzelf weer genoeg. Nu kan de grond goed scheuren en dat is erg goed voor het herstellen van de grond. Overigens is de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronwater in mijn omgeving slecht. Er zit veel ijzer, natrium en chloor in. Ook niet bevordelijk voor het gewas.


Tussen de uien heeft BASF een proef liggen van zaad behandelt met een nieuw middel. Hazera leverancier van het ras Dormo,wat ik gezaaid heb, was samen met BASF vertegenwoordigers om de eerste resultaten in het veld te bekijken en te bespreken. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend.

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-26 juni 2016-nieuws-hazera-basf-bloei-aardappel-excursie-wur-Bangladesh-IMG_7568


De uien zijn vandaag voor het eerst behandelt met een gewasbeschermingsmiddel tegen de schimmelziekte, Valse Meeldauw. Ik gebruik een programma die aan de hand van het weerbericht, gewasgroei, neerslag, bladnat etc een advies geeft wanneer het gewas beschermd moet worden.
Meer info over deze schimmelziekte.

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-26 juni 2016-nieuws-hazera-basf-bloei-aardappel-excursie-wur-Bangladesh-IMG_7603

 

Bontbekplevier gespot op de uien akker

Dat er op de akkers van onze akkerbouwbedrijven regelmatig mooie en bijzondere akkervogels gespot worden blijkt wel uit de ontdekking die Jitty Hakkert van Werkgroep De Grauwe Kiekendief deed op ons akkerbouwbedrijf. Ze spotte een nest met 4 eieren van de bontbekplevier tussen de uien.

De bontbekplevier is eigenlijk een vogeltje wat je meer ziet in het waddengebied, maar soms ook wel in Flevoland waargenomen word. In 2014 zijn rond de 300 broedparen  waargenomen.

Meer info over de bontbekplevier.

Hieronder een filmpje van de bontbekplevier op de akker van Harrysfarm genomen met een Gopro camera. Als je goed kijkt zie je aan het einde van het filmpje ook nog een tweede bontbekplevier.


Niet alleen is er een bontbekplevier waargenomen op de uien akker, maar zelf heb ik ook nog een nest met 4 kievitseieren ontdekt. Mooi om te zien.


Een kievitsnest had ik eerder ook al waargenomen op de akker waar de aardappels komen.


Vaak neem ik mijn camera met telelens mee, zodat je tijdens het rijden met de trekker iets moois en onverwachts kunt vastleggen. Zoals hieronder een torenvalk in de wintertarwe. Niet zo gek want in dit perceel wintertarwe zitten dit jaar veel muizen.


Verder hoor je boven de wintertarwe de veldleeuwerik zingen en kom je verscheidende ander akkervogels zoals groenlingen, graspiepers etc. tegen.

Eind 2015 kwam ik tijdens het ploegen nog 2 velduilen tegen. Een prachtig gezicht. Zie artikel over de velduil in 2015.

 

 

2 mei 2017; nieuwe website online

Dinsdagmiddag 2 mei rond het middaguur is de vernieuwde website van Harrysfarm online gegaan.  Harrysfarm eind jaren negentig ontstaan, was weer eens toe aan een metamorfose. De oude website voldeed niet meer aan allerlei eisen vooral qua beveiliging.

StudioTof! uit Dronten is gevraagd om eens te bekijken wat er mogelijk is.  StudioTof!  heeft eerst van de vorige website een analyse gemaakt en op basis daarvan heeft StudioTof! een voorstel gedaan. Naast het nieuwe ontwerp moest er ook heel veel content (artikelen en foto’s) overgezet worden naar de nieuwe website. Een hele klus. Uiteindelijk met een mooi resultaat. Heel erg veel dank aan StudioTof! voor het resultaat waar ik heel tevreden mee ben. Harrysfarm kan er weer een aantal jaren tegenaan met deze website.

 

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-2 mei 2017-nieuwe website-studiotof-image001

Mieneke van StudioTof! overhandigt ter gelegenheid van de nieuwe website Harry een lekkere slagroomtaart

Harrysfarm taart


Om nog eens te lezen hoe Harrysfarm is ontstaan dat kan hier.

Voor de bezoekers zal de navigatie even wennen zijn, maar dat gaat in de loop van de tijd vanzelf wennen.

Om de twitter berichten goed te kunnen bekijken zit rechtsboven in de site een twittericoon waarop men kan klikken en de tweets van Harrysfarm zichtbaar worden. Tevens staan daar ook nog meer iconen waarop Harrysfarm zich presenteert aan het publiek, waaronder youtube en instagram.

Wat zeker eens interessant is om te bekijken op de nieuwe site is de Flipboard magazines van Harrysfarm. Harrysfarm heeft interessante tweets van zijn twitter volgers geselecteerd en gepresenteerd in mooie magazines gemaakt met Flipboard.

Dit jaar kan men zich ook abonneren op een nieuwsbrief. Deze word komende zomer voor het eerst uit gebracht. Abonneren op de nieuwsbrief kan hier.