Fotosessie leidsters kinderopvang

Na aanleiding van de dag van leidsters in de kinderopvang, gehouden op donderdag 21 september, hebben de leidsters als voorbereiding hierop op Harrysfarm foto’s gemaakt tussen o.a. de uien en bij de akkerrand. Deze foto’s werden gebruikt om een mooie uitnodiging te maken voor de kinderen van Kinderopvang de Vlindertuin.

Suikerbieten rooien

Donderdagmorgen om 7 uur is Loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van de suikerbieten op Harrysfarm. Het perceel waar de suikerbieten staan is ca. 9 ha groot. In het perceel ligt ca. 3 ha proefveld met ongeveer 2800 proeven (trials) van SES van der Have uit Rilland. Tussen de proeven moeten de paden ook vrijgerooid worden door Loonbedrijf Vedelaar. Maandag 25 september word een begin gemaakt met het rooien van dit proefveld, maar eerst worden onze eigen suikerbieten van het ras BTS 990 gerooid. Deze suikerbieten moeten 24 september klaar liggen op het erf. Vanaf die datum worden de suikerbieten opgehaald en gaan dan naar de suikerfabriek in Groningen.
Er word gerooid met een Grimme Maxtron 6 rijige bietenrooier met een bunkerinhoud van ca. 20 ton suikerbieten. Loonbedrijf Vedelaar komt ook met een 20 tons wagen die de suikerbieten aan de hoop brengt. Onze eigen materiaal is te klein om de bietenrooier bij te houden. De opbrengst lijkt erg goed te zijn. Met 1 rondje rijden is de bunker van de bietenrooier hartstikke vol.


Met de lunch heeft Leo van SES van der Have kibbeling vanuit Swifterbant meegenomen. Dat gaat er uiteraard goed in.


De suikerbieten worden op het erf en op de betonplaten bij de twee windmolens gestort.


Nadat mijn suikerbieten gerooid zijn rooit Loonbedrijf Vedelaar de paden tussen de proefvelden van  SES van der Have eruit. Vanuit de lucht een mooi gezicht.


Hoe het groeiverloop van de suikerbieten in 2017 op Harrysfarm was is hier te zien.


Hieronder videobeelden van het rooien van de suikerbieten met beelden vanaf de grond en vanuit de lucht.

Suikerbieten rooier proefvelden gebracht

Transportbedrijf van Wieren uit Emmeloord heeft de proefveld suikerbieten rooier van SES van der Have gelost op ons bedrijf. De bietenrooier is vanuit het zuidwesten van Nederland met speciaal vervoer hier naar toe getransporteerd.


Vrijdag 22 september heeft SES van der Have samen met het IRS bij PPO Lelystad suikerbietenproeven gerooid alvorens ze maandag 25 september hier gaan starten. Het proefveld op Harrysfarm is iets minder dan 3 ha groot met 2800 trials. Het rooien neemt zo’n week in beslag.


Hieronder het filmpje van het lossen.

2 natte weken achter de rug

De eerste week van september viel het weer nog mee, maar vanaf 5 september is het weer 2 weken behoorlijk regenachtig en winderig geweest. In die 2 weken is er meer dan 110 mm neerslag gevallen en dan valt het hier bij ons op het bedrijf nog mee.  In vooral het zuidwesten, noordwesten en delen van Friesland is het erg nat. Her en der veel wateroverlast in vooral aardappelpercelen. Daar ligt de angst voor rotte aardappelen zeker op de loer.

Behalve dat het waterpeil hier in de sloten en tochten tijdelijk wat hoog heeft gestaan heb ik op het land geen water zien staan. Wel hebben de groenbemesters wat last van de vele neerslag. Het staat er minder bij als vorig jaar toen het rond deze tijd nog hoogzomer was. Gelukkig is de weersverwachting aanzienlijk beter en kunnen we volgende week de nog op land gelegen 2 ha uien opladen.

20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Het waterpeil in de Overijsselse tocht stond een paar dagen wat hoger dan normaal.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug


 

De achterbuurman heeft zijn land niet goed losgewoeld. Te zien aan de grote hoeveelheid plassen water die nog op het land staan.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Laatste proefrooiing aardappelen

15 september een laatste proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

Te zien in onderstaande tabel is dat de aardappels de laatste 2 weken niet zoveel meer bijgegroeid zijn. Opvallend met dit ras is dat er enkele grote aardappelen misvormd zijn. Het lijkt op een soort van doorwas. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst een klein beetje beter.

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

Maltezers bezoeken Harrysfarm

Woensdagmorgen heeft een groep akkerbouwers uit Malta ons bedrijf bezocht. In het voorjaar hadden ze me via email al benadert om ons bedrijf te bezoeken. Ze zijn nu in Nederland omdat ze PotatoEurope in Emmeloord willen bekijken. Door de wind was dat woensdag afgelast. Ze keken hun ogen uit op ons bedrijf. Zelf zijn ze gewend om op ca. 3 ha grond akkerbouw te bedrijven, met veel handwerk. Na afloop werd ik nog getrakteerd op een typisch Maltese (vrucht van de cactus) likeur. Ze gingen na ons bedrijfsbezoek, 3 maal raden, naar Amsterdam. Donderdag konden ze Potato Europe wel bezoeken.

 

Uien worden gedroogd

De uien die donderdag 7 september de uienbewaring in zijn gegaan worden nu volop gedroogd. Met grote ventilatoren worden de uien gedroogd. Kachels die op propaangas draaien worden ingezet om het droogproces te versnellen. Dat alles wordt geregeld door de Omnicuro bewaarprocessor van Omnivent. In de uienhoop zitten productvoelers en een luchtvochtigheidsmeter die de temperatuur en luchtvochtigheid van de uien registreren.  Door de Omnicuro met enkele parameters in te stellen wordt het bewaarproces automatisch geregeld.

Meer info over de Omnicuro.

 

6,5 ha uien in de bewaring

6,5 ha van de totaal 8,8 ha uien die op ons bedrijf groeien zijn opgeladen. Dinsdagmorgen 5 september zijn we om 10.30 uur begonnen met het opladen van de uien. De uien zijn een paar dagen ervoor gerooid. Jammer dat dinsdag om half 9 s’avonds al begon te regenen. Uiteindelijk viel er 11 mm.  Daardoor konden we niet verder. Donderdagmiddag 7 september om 13.30 uur weer begonnen. De grond was nog erg plakkering. De uienlader moest daarom regelmatig schoon gestoken worden. De uien kwamen ondanks de nattigheid wel mooi binnen. Tot 23.30 uur hebben we doorgeladen. Het duurde ook niet snel voordat het flink begon te regenen. Iets meer dan 2 ha is er nog blijven liggen. En dat blijft wel zo, want er komt aardig wat nattigheid aan.

Na afloop was er nog wel tijd voor een biertje.

5 en 7 september 2017; uien laden 2017

Inmiddels draaien de ventilatoren voluit om de uien droog te krijgen.

5 en 7 september 2017; uien laden 2017

Het zal nu wel even wachten voordat we weer verder kunnen. Er is flink veel regen voorspeld.

Uien gerooid

Onder mooie droge omstandigheden zijn 2,3 en 4 september de uien op ons bedrijf gerooid. Dat is 10 dagen eerder dan vorig jaar. Dit jaar heb ik 3 verschillende uien rassen staan, waarvan het ras Dormo het grootste areaal heeft, namelijk 6,8 ha. Verder heb ik van de rassen Rockito en Hyfive van ieder 1 ha staan. Goed om te zien is dat de Hyfive wel wat later is. Deze is dan ook wat groener gerooid. De opbrengst ziet er goed uit. Bruto zal er rond de 80 ton/ha geoogst worden.

Meer info over de Hyfive van De Groot en Slot.
Meer info over de Dormo van Hazera.
Meer info over de Rockito van Seminis.

13 augustus 2017; gewasgroei uien, ras is Dormo

Op de foto de indeling te zien van de uien rassen op Harrysfarm. De foto is 13 augustus 2017 genomen.

Ik rooi de uien met 1,5 meter brede Holaras uien combinatie. Voorop de 130 pk 4 cilinder Steyr 4130 Profi CVT trekker hangt de loofklapper. Deze klapper klapt het loof op ongeveer vuistdikke boven de ui af. Daarna rooit de uienrooier, die achter trekker hangt, de uien eruit. De uien vallen op een zogenaamd bed. Op het bed kunnen de uien dan nog wat nadrogen op het land. Na ca. 2 dagen worden de uien vaak van het bed opgeladen en gaan dan de uienbewaring in.

De uien worden ongeveer gerooid als ca. 60% van het loof afgestorven is. Dit hangt natuurlijk ook af of het weer het toelaat om dan te rooien. We rooien de uien als deze winddroog zijn. Meestal is dat na 10 uur in de ochtend. Is er veel dauw dan ook nog wel eens later.
Meer info over de Holaras uienrooicombinatie.
Meer info over de Steyr 4130 Profi CVT trekker.

Zicht op de bodemstructuur

Dit jaar doe ik mee aan het project, Zicht op de bodemstructuur. Het Flevolands Agrarisch Collectief voert het project uit.

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland sloegen de handen ineen en zijn samen het Actieplan Bodem en Water gestart. Binnen dit actieplan valt ook het unieke project ‘Zicht op de bodemstructuur’, waarin boeren de kans krijgen om hun eigen grond samen met een expert én een buur(t)man te onderzoeken. Het doel? Duurzaam bodembeheer stimuleren en kennisdeling. Het project bestaat uit twee fasen; in fase A staat bewustwording van de eigen situatie van de boeren centraal en de vervolgfase (fase B) is gericht op het begeleiden van de boeren in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie.(Bron: Flevolands Agrarisch Collectief).

Ik doe mee aan fase A. Het is een erg leerzaam project, waarmee ik samen met een collega akkerbouwer, de bodem van elkaar bekijk en beoordeel. Eerst hebben we begin juni samen met nog 2 koppels akkerbouwers en bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres  bij mij in de kantine het project besproken. Daarna zijn we het veld ingegaan en hebben wat profielkuilen beoordeelt. We beoordelen de kuil op de kenmerken; structuur, bodemleven, beworteling en waterhuishouding. Dit gebeurt op dieptes van 0-25 cm en 25-50 cm. Een speciale handleiding (veldboekje) wordt gebruikt als leidraad voor de beoordeling. Op een scoreformulier geven we deze kenmerken een cijfer. Er volgt een levendige discussie. Opvallend is dat de wortels van de suikerbieten al flink diep zitten.


23 juni ga ik samen met mijn collega akkerbouwer het veld in om bij elkaar de bodem op 2 verschillende plekken te beoordelen. Nu moeten we het zelf doen zonder Martin Duijkers erbij.


Tussendoor hebben we nog een keer een bijeenkomst waarin we samen met Martin Duijkers en de 2 andere koppels de resultaten van elk koppel bekijken en ervaringen delen. Later half augustus gaan Martin Duijkers en mijn collega nogmaals het veld in om op ongeveer dezelfde plek nogmaals een profielkuil te beoordelen. Maar nu beoordeelt Martin Duikers de profielkuilen. We vergelijken elkaars scoreformulieren.

Al deze resultaten en bevindingen gaan we nog een keer met de twee andere koppels bespreken. Al met al een erg leerzaam project.


In onderstaande reportage van Omroep Flevoland over het project Zicht op de Bodemstructuur is te zien hoe een groep boeren rondom Lelystad bezig is met dit project.